Vážená pani, vážený pán, naša nezisková organizácia poskytuje opatrovateľskú službu starým a chorým ľuďom odkázaným na pomoc iných, prevádzkuje zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov, zariadenie opatrovateľskej služby /ZOS/ v ktorom sú umiestnení ľudia z Fiľakova a okolitých obcí, a zároveň pripravuje a distribuuje stravu pre seniorov v meste. Sme jediným zariadením tohto druhu v celom regióne a svoju činnosť realizujeme v priestoroch budovy prenajatej od mesta Fiľakovo.

Našou snahou je pomôcť ľuďom prežiť jeseň života v príjemnom prostredí a zabezpečiť im štandardné podmienky a sociálnu starostlivosť prostredníctvom kvalifikovaného personálu.  V plnej miere sa snažíme vytvoriť našim obyvateľom teplo domova, dať im všetku lásku a úctu, aby sa cítili plnohodnotnými občanmi spoločnosti. Veľakrát im nahrádzame deti, vnukov a ostatných príbuzných a oni nám to oplácajú úsmevom, potrasením ruky, milým slovom...

Financovanie sociálnych služieb je tvrdým orieškom všetkých vlád a celej spoločnosti. Bez solidárneho prístupu, ochoty a aktívnej pomoci širokej verejnosti by bola naša existencia ohrozená. Veríme, že aj Vám záleží na budúcnosti organizácie, ktorá sa možno postará o Vás alebo Vašich blízkych.

Prosíme Vás preto, aby ste venovali 2% dane z Vašich príjmov za rok 2019 našej organizácii. Finančné prostriedky takto získané použijeme na zlepšenie života našich obyvateľov a podmienok v zariadení, v ktorom trávia posledné roky. Veríme, že naša prosba nájde odozvu vo Vašich srdciach a že aj Vy budete jednými z tých, ktorí nám na našej neľahkej ceste pri prekonávaní prekážok pomôžu.

Nezábudka, n.o., Fiľakovo bude o použití takto získaných finančných prostriedkov informovať vo svojej výročnej správe na webovej stránke alebo priamo v budove organizácie na Záhradníckej ulici vo Fiľakove.

Za Vašu dôveru a štedrosť Vám ďakujeme.

S úctou

Ing. Mária Veliká,
riaditeľka n.o.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby [PDF, 175 kB]