Návrh rozpočtu na rok 2018:

Návrh rozpočtu na rok 2017:

Návrh rozpočtu na rok 2016:

Návrh rozpočtu na rok 2015:

Návrh rozpočtu na rok 2014:

Návrh rozpočtu na rok 2013:

Návrh rozpočtu na rok 2012:

Návrh rozpočtu na rok 2011: