Vďaka úspešnému projektu Starostlivosť o kovidových klientov v rámci výzvy Nadácie EPH mohla naša organizácia vybaviť jednu izbu pre klientov špeciálnymi zdravotnými pomôckami, ktoré zabezpečia kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť a izoláciu od ostatných klientov v prípade ochorenia COVID 19. Suma vo výške 3000 € je určená na nákup 2 antidekubitných matracov, prenosnej odsávačky hlienov, germicídneho žiariča, mobilnej nafukovacej kúpacej vane, liekového vozíka. Vďaka projektu bude možné dodržať karanténne opatrenia s minimálnym rizikom nakazenia ostatných klientov a zamestnancov a umožniť tak návrat klientov po prekonaní ochorenia do normálneho života. Zároveň je možné zdravotné pomôcky využiť aj pri iných ochoreniach klientov.

Naše poďakovanie patrí pracovníkom Nadácie EPH, ktorí svojimi rozhodnutiami pomáhajú znevýhodneným skupinám obyvateľov odkázaným na pomoc iných.

Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o., Fiľakovo

Naša organizácia sa zapojila do projektu, v rámci ktorého dostala ako dar 10 kg bryndze z čistého ovčieho mlieka od firmy BioEn, s. r. o. Muránska 404, Revúca. Z tohto množstva sme dokázali 16.04.2021 zabezpečiť perfektný obed - bryndzové halušky pre všetkých klientov zariadenia a jedálne pre dôchodcov a tiež zamestnancov, ktorí v tento deň boli v službe.
Halušky zo 100%-nej ovčej  bryndze bohato posypané slaninkou zmizli z tanierov jedna radosť. Ohlasy klientov  a zamestnancov boli nasledujúce: „Bryndza bola fantastická“, „To som si pochutil“, „V obchode takú bryndzu nedostaneš“, „Táto pochúťka sa mi priam rozplynula na jazyku“...

Projekt našej organizácie predložený prostredníctvom systému E-grant v grantovom programe Pomáhame SPPolu získal v závere predchádzajúceho roka 750 €. Účelom projektu je ochrana zdravia, t. j. finančné prostriedky boli v roku 2021 použité na nákup čističky vzduchu, dezinfekčných prostriedkov a zdravotníckych rukavíc.
Vďaka podpore Nadácie SPP tento projekt prispel k zlepšeniu preventívnych opatrení v boji s COVID 19 a zvýšil šance zamestnancov aj klientov zariadenia sociálnych služieb odolať nákaze tejto nebezpečnej choroby.         

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o., Fiľakovo

Vážené vedenie organizácie, vážení občania, naša nezisková organizácia poskytuje opatrovateľskú službu starým a chorým ľuďom odkázaným na pomoc iných a zároveň prevádzkuje jedáleň,  zariadenie pre seniorov - domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby, v ktorom sú umiestnení ľudia z Fiľakova a okolitých obcí. Sme jediným zariadením tohto druhu v celom regióne a svoju činnosť realizujeme v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.

Projekt našej organizácie o poskytnutie humanitárnej pomoci na predchádzanie šíreniu COVID 19 v ZPS, ZOS a pri výkone opatrovateľskej služby bol úspešný a na základe zmluvy s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme mohli použiť finančné prostriedky vo výške 1970 € na nákup pomôcok (germicídy, teplomery, rukavice) a dezinfekcie. Realizácia projektu trvala od júla do decembra 2020. Aj vďaka tejto pomoci sa nám podarilo doteraz uchrániť klientov a zamestnancov od nákazy koronavírusom. O pomoci ministerstva sme informovali zamestnancov a klientov zariadenia.

Za poskytnuté finančné prostriedky ďakujeme.

Fiľakovo 04.12.2020   
Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o., Fiľakovo

Interný predpis č. 09 /2021 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19 od 05.10.2021 [PDF, 302 kB]

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 08/2021 - Usmernenie k zabezpečeniu návštev a pohybu klientov v areáli zariadenia sociálnych služieb s cieľom zabezpečenia ochrany klientov pred ochorením COVID 19 od 10.08.2021 [PDF, 146 kB]

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 06/2021 - Opatrenia v zariadení sociálnych služieb (ZSS) na zabezpečenie ochrany klientov a zamestnancov pred ochorením COVID 19 v letných mesiacoch 2021 [PDF, 144 kB]

Interný predpis č. 04/2021 - Uvoľňovanie opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s povolením návštev príbuzných a pobytom klientov na čerstvom vzduchu od 21.04.2021 [PDF, 43 kB]

Interný predpis č. 12/2020 - Opatrenia na umožnenie návštev klientov v terminálnom štádiu ochorenia najbližšími príbuznými. Preberanie balíčkov pre klientov [PDF, 34 kB]

Interný predpis č. 08/2020 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 10.09.2020 [PDF, 40 kB]

Interný predpis č. 07/2020/1 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 01.08.2020 [PDF, 56 kB]

Interný predpis č. 07/2020 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 10.07.2020 [PDF, 40 kB]

Interný predpis č. 06/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 od 15.06.2020 [PDF, 43 kB]

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 04/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 08.06.2020 [PDF, 37 kB]

Interný predpis č. 03/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 03.06.2020 [PDF, 38 kB]

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 02/2020 - Opatrenia na zabezpečenie úloh v súlade s uznesením Vlády SR o rozšírení núdzového stavu a uložení pracovnej povinnosti v pobytových zariadeniach SS v súvislosti s pandémiou COVID - 19 [PDF, 44 kB]

Interný predpis č. 01/2020 - Opatrenia na zaistenie prevencie šírenia infekcie COVID - 19 (koronavírus) pri výkone sociálnych služieb [PDF, 45 kB]
Príloha k Internému predpisu č. 01/2020 [PDF, 134 kB]


Krízový plán 09.04.2020 [PDF, 112 kB]

Krízový plán 18.12.2020 [PDF, 69 kB]

 

Domáci poriadok - máj 2015 [PDF 62 kB]
(platnosť od 01.05.2015)

Domáci poriadok - Dodatok č. 1 [PDF 67 kB]
(platnosť od 01.04.2020)

Domáci poriadok - Dodatok č. 2 [PDF 44 kB]
(platnosť od 15.06.2020)

Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky na nasledovné druhy tovarov:

Nezábudka, n.o., Fiľakovo pozýva svojich priaznivcov a podporovateľov k účasti na Dni dobrovoľníctva, ktorý sa uskutoční 18.9.2019 (štvrtok) v čase od 10.00 do 15.00 hod. v areáli zariadenia sociálnych služieb a je súčasťou Dní dobrovoľníctva organizovaných Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici.

Počas dňa sa môže verejnosť oboznámiť s klientmi zariadenia a jeho zamestnancami, návštevníci môžu pobudnúť v spoločnosti zaujímavých ľudí a nahliadnuť, ako zariadenie sociálnych služieb zamerané na starostlivosť o ľudí v seniorskom veku funguje v bežnom dennom režime. Dobrovoľníci sa môžu zapojiť do úpravy okolia budovy, byť spoločníkmi našich klientov pri spoločenských hrách alebo stráviť s nimi čas rozhovormi a prechádzkami.

Každý účastník je vítaný.

V poslednom období registruje Nezábudka, n.o., nárast žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby buď formou opatrovateľskej služby v domácnosti občanov alebo pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb.

Občan (prijímateľ sociálnej služby), ktorý potrebuje riešiť  zabezpečenie sociálnej služby pre seba samého alebo svojho blízkeho, musí absolvovať určité administratívne kroky, ktoré zhrniem do niekoľkých bodov: