Projekt našej organizácie predložený prostredníctvom systému E-grant v grantovom programe Pomáhame SPPolu získal v závere predchádzajúceho roka 750 €. Účelom projektu je ochrana zdravia, t. j. finančné prostriedky boli v roku 2021 použité na nákup čističky vzduchu, dezinfekčných prostriedkov a zdravotníckych rukavíc.
Vďaka podpore Nadácie SPP tento projekt prispel k zlepšeniu preventívnych opatrení v boji s COVID 19 a zvýšil šance zamestnancov aj klientov zariadenia sociálnych služieb odolať nákaze tejto nebezpečnej choroby.         

Ing. Mária  Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o., Fiľakovo

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.