Správna rada

Predseda: Róbert Eibner

Členovia:

  • Ing. Bc. László Kerekes
  • Ing. Ladislav Fehér
  • Mgr. Zsuzsanna Szvorák
  • Erik Kelemen

Dozorná rada

Predseda: JUDr. Norbert Gecso

Členovia:

  • Bc. Erika Szabová
  • Jozef Tankina

Štatutárny orgán

Riaditeľka: Ing. Mária Veliká

Zodpovedná osoba GDPR

Adriana Eibnerová
tel.: 047/4379099