2019

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2019 [PDF, 349 kB]

2018

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2018 [PDF, 358 kB]

2017

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2017 [PDF, 301 kB]

2016

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2016 [PDF, 288 kB]

2015

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2015 [PDF, 266 kB]

2014

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2014 [PDF, 256 kB]

2013

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2013 [PDF, 249 kB]

2012

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2012 [PDF, 84 kB]

2011

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2011 [PDF, 73 kB]

2010

Výročná správa o činnosti a hospodárení neziskovej organizácie Nezábudka, n. o., Fiľakovo za rok 2010 [PDF, 72 kB]

2009

Výročná správa o činnosti a hospodárení Nezábudky n. o., Fiľakovo za rok 2009 [PDF, 62 kB]

2008

Výročná správa o činnosti a hospodárení Nezábudky n. o., Fiľakovo za rok 2008 [PDF, 61 kB]