Vnútorný poriadok Nezábudka, n.o.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Domáci poriadok

Žiadosti

  • Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby [DOCX, 31 kB]
  • Zoznam vecí potrebných k nástupu do zariadenia [PDF, 34 kB]

Platový poriadok

Zásady prijímania darov v podmienkach n.o.

Vybavovanie a kontrola sťažností

Zásady činnosti výboru obyvateľov

Postup pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní sociálnej služby