Nezábudka, n.o., oznamuje, že v súvislosti s opatreniami krízového štábu SR na zabránenie šíreniu koronavírusu a v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR sú od 06.03.2020 do odvolania zakázané návštevy klientov v zariadení sociálnych služieb. V prípade vážnych dôvodov (zhoršený zdravotný stav, potreba styku s príbuznými) budeme voliť individuálny prístup na základe dohody prostredníctvom telefonickej komunikácie.

Prosíme verejnosť, aby v záujme zachovania zdravia našich klientov a vytvorenia priestoru pre pokojný výkon sociálnych služieb pracovníkmi zariadenia rešpektovali tieto opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Mária Veliká
riaditeľka n.o.