Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP

Platné VZN

VZN Mesta Fiľakovo č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (PDF, 396 kB)
(účinnosť od 01.08.2021)


Neúčinné VZN

VZN Mesta Fiľakovo č. 5/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (PDF, 135 kB)
(účinnosť od 01.08.2016 do 01.08.2021)