Charakteristika organizácie

  • Založenie n.o. mestom Fiľakovo - rok 2005
  • Cieľ - poskytovanie sociálnych služieb seniorom
  • Registrácia sociálnych služieb - opatrovateľská služba
  • 2008 - registrácia DD - kapacita 17, 32 miest
  • 2009 - kapacita 53 miest
  • 2009 - registrácia nových sociálnych služieb
  • 2011 - založenie sociálneho podniku
  • 2012 - získanie akreditácie na výkon kurzov opatrovania
  • 2014 - registrácia prepravnej služby
  • 2015 - zmluva o úhrade ošetrovateľských úkonov so VšZP
Druh sociálnej služby Forma Kapacita Voľné miesta
zariadenie pre seniorov pobytová – ročná 45 osôb 0
zariadenie opatrovateľskej služby pobytová ročná 8 osôb 0

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Nezábudka n.o. pristúpila k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke organizácie. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený.

P. č. Číselný kód Pohlavie Mesto / Obec Dátum zaradenia
1. 00001 Ž Fiľakovo 14.05.2024
2. 00002 Ž Fiľakovo 15.05.2024
3. 00003 Ž Lučenec 29.05.2024
4. 00004 Ž Rimavská Sobota 31.05.2024
5. 00005 Ž Gemerský Jablonec 07.06.2024
6. 00006 M Šurice 13.06.2024
7. 00007 Ž Želovce 14.06.2024
8. 00008 Ž Rimavská Sobota 14.06.2024

Mimo poradovníka je možné v zariadení umiestniť fyzickú osobu, ktorej v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje bezodkladné poskytovanie sociálnej služby mesto Fiľakovo (zakladateľ poskytovateľa) v súlade s § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách.