V súvislosti s pozitívnymi prípadmi COVID 19 v meste Fiľakove a na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lučenci sú návštevy v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., do odvolania zakázané. Prosíme širokú verejnosť a príbuzných naďalej dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, ktoré sú k dispozícii aj na webe a vstupných dverách budovy. Ďakujeme za pochopenie.

Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s pozitívnymi prípadmi COVID 19 v meste Fiľakove Nezábudka, n.o., upravuje návštevné hodiny v zariadení takto:
Návšteva imobilných klientov na izbách je možná 2x v týždni v stredu a nedeľu v čase od 14.00 do 16.00 hod. Trvanie návštevy maximálne 20 minút a v miestnosti maximálne jedna osoba na návšteve za prísnych hygienických podmienok.
Vonkajšie návštevy sú povolené denne v čase od 14.00 do 16.00 hod. maximálne 30 minút taktiež za prísnych hygienických podmienok.

Prosíme širokú verejnosť a príbuzných naďalej dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, ktoré sú k dispozícii aj na webe a vstupných dverách budovy. Ďakujeme za pochopenie.

Mária Veliká, riaditeľka n.o.

Vážení občania, upozorňujeme vás na sprísnenie podmienok návštev v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o. Od 10.07.2020 sú umožnené návštevy mobilných klientov a klientov na invalidných vozíkoch denne len vo vonkajších priestoroch zariadenia v trvaní maximálne 30 minút v čase od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod. na vyhradených miestach, kde sú k dispozícii lavičky alebo stoličky. Súčasne je možná jedna návšteva u jedného klienta, spolu v areáli súčasne maximálne 5 osôb (návštev).

V Nezábudka, n.o., boli vykonané rýchlotesty na prítomnosť protilátok na COVID 19 (koronavírus) a u všetkých klientov aj zamestnancov boli tieto testy negatívne. Tešíme sa, že naše snaženie a zodpovednosť a trpezlivosť a dôvera našich klientov v nás boli takto odmenené. Prosíme širokú verejnosť a príbuzných naďalej dodržiavať pravidlá a nami zavedené opatrenia, aby sme mali takéto dobré výsledky až do skončenia koronakrízy. Ďakujeme.

Mária Veliká, riaditeľka n.o.

V súvislosti s nariadením Úradu verejného zdravotníctva, MPSVR SR, MZ SR s platnosťou až do odvolania boli prijaté v zariadení sociálnych služieb Nezábudka, n.o., Fiľakovo nasledovné opatrenia:

  1. Zákaz vstupu cudzích osôb do budovy a areálu zariadenia
  2. Zákaz nosenia potravín a iných produktov klientom zariadenia
  3. Nákupy podľa požiadaviek klientov a ich príbuzných zabezpečia zamestnanci zariadenia
  4. Informácie o stave klientov, odkazy sa podávajú telefonicky, e-mailom

Č. t.: 0918 883 771, 0918 874 682
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   

V záujme zachovania zdravia našich klientov a zamestnancov prosíme príbuzných a verejnosť o pochopenie. Ďakujeme.

Fiľakovo 31.03.2020
Ing. Mária Veliká, riaditeľka Nezábudka, n.o.

A Közegészségügyi Hivatal, az SZK MSZCSM és az SZK EM rendelete szerint a füleki Nefelejcs, nonprof. sz. szociális szolgáltatásokat nyújtó intézményében az alábbi intézkedések lettek foganatosítva, melyek a visszavonásukig érvényesek:

  1. Tilos a belépés az idegen személyek részére az intézmény épületébe és területére
  2. Tilos élelmiszert és egyéb termékeket hordani az intézmény kliensei részére
  3. A vásárlásokat a kliensek és családtagjaik kérése szerint az intézmény dolgozói biztosítják be
  4. A kliensek állapota felől telefonon és e-mailben lehet érdeklődni, ugyanígy történik a nekik szánt üzenetek közvetítése is

Tel.: 0918 883 771, 0918 874 682
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.   

A klienseink és dolgozóink egészségének védelme érdekében kérjük a családtagok és a nyilvánosság megértését. Köszönjük.

Fülek, 2020.03.31.
Ing. Mária Veliká, a Nefelejcs, nonprof. sz. igazgatónője

Nezábudka, n.o., oznamuje, že v súvislosti s opatreniami krízového štábu SR na zabránenie šíreniu koronavírusu a v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR sú od 06.03.2020 do odvolania zakázané návštevy klientov v zariadení sociálnych služieb. V prípade vážnych dôvodov (zhoršený zdravotný stav, potreba styku s príbuznými) budeme voliť individuálny prístup na základe dohody prostredníctvom telefonickej komunikácie.

Prosíme verejnosť, aby v záujme zachovania zdravia našich klientov a vytvorenia priestoru pre pokojný výkon sociálnych služieb pracovníkmi zariadenia rešpektovali tieto opatrenia.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Mária Veliká
riaditeľka n.o.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb nevyhnutné súbory cookies, ktoré zabezpečujú správne fungovanie webovej stránky.