Interný predpis č. 01/2020 - Opatrenia na zaistenie prevencie šírenia infekcie COVID - 19 (koronavírus) pri výkone sociálnych služieb [PDF, 45 kB]

Príloha k Internému predpisu č. 01/2020 [PDF, 134 kB]

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 02/2020 - Opatrenia na zabezpečenie úloh v súlade s uznesením Vlády SR o rozšírení núdzového stavu a uložení pracovnej povinnosti v pobytových zariadeniach SS v súvislosti s pandémiou COVID - 19 [PDF, 44 kB]

Interný predpis č. 03/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 03.06.2020 [PDF, 38 kB]

ZRUŠENÉ Interný predpis č. 04/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 08.06.2020 [PDF, 37 kB]

Interný predpis č. 06/2020 - Plán uvoľňovania opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19 od 15.06.2020 [PDF, 43 kB]

Interný predpis č. 07/2020 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 10.07.2020 [PDF, 40 kB]

Interný predpis č. 07/2020/1 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 01.08.2020 [PDF, 56 kB]

Interný predpis č. 08/2020 - Plán opatrení v zariadení sociálnych služieb (ZSS) v súvislosti s ochorením COVID 19 od 10.09.2020 [PDF, 40 kB]

Krízový plán [PDF, 112 kB]